Door de Corona crisis trachten we de Tongerse ondernemer zo goed mogelijk te informeren

Steunmaatregelen van de Stad Tongeren

Handhaving


  • Voor de operationele bedrijfsinformatie verwijzen we naar onderstaande websites die regelmatig geüpdated worden.
  • Inzake parkeerbeleid worden tot 5 april 2020 geen parkeerretributies geïnd, ongeacht de zone.Lokale belastingen


  • Heffingen op terrassen worden tijdens een kwartaal vrijgesteld.
  • Retributies donderdag- en antiekmarkt worden tijdens een kwartaal vrijgesteld.
  • De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.
  • Facturen van leveranciers worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand betaald.


Openbare werken


  • De planning van openbare werken wordt aangepast en ingeplant om de herstart van de ondernemingen minimaal te hinderen.Doorstartactiviteiten


  • Het stadsbestuur plant i.s.m. private partners - zodra maatregelen opgeheven worden - activiteiten om de heropstart van de normale handels- en bedrijfsactiviteiten een boost te geven. Suggesties zijn welkom bij bovenvermelde dienst Economie
  • Ondersteuning ‘Winkelhieren

Unizo Journaal